You are here

Годишен технически преглед L1

Годишен технически преглед L1- моторните превозни средства с две колела, двигател с работен обем не по-голям от 50 куб. см - в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене, и конструктивна максимална скорост не по-голяма от 50 км/ч независимо от вида на задвижването.

Годишен технически преглед L1

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Годишен технически преглед L1