You are here

Технически преглед на газови уредби

ПРОВЕРКА НА УРЕДБА ЗА ВТЕЧНЕН ГАЗ ПРОПАН-БУТАН (LPG) ИЛИ ЗА СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ МЕТАН (CNG) – външен оглед на свръзки, маркучи, резервоар (бутилка), закрепване на елементите; проверка за изтичане на газ с газ-детектор.

Технически преглед на газови уредби

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Технически преглед на газови уредби