ДИРЕКТНО ВПРЪСКВАНЕ A.E.B.

 Микропроцесорните контролери DI60 (4 цилиндрови) и DI108 ( 5,6, 8 цилиндъра) на италианската фирма A.E.B. дават възможност за конвертиране на автомобили с директно впръскване при едновременно подаване на двете горива - 10 до 20 % бензин и 80 до 90 % пропан-бутан (LPG) или метан (CNG). Бързият процесор и многобройните и разнообразни възможности на софтуера удовлетворяват и най-сложните системи за директно впръскване. Цени на системата от 1600 лв/4 цилиндъра, 2200 лв/6 цилиндъра, 2500 лв/8 цилиндъра.  Ако автомобилът Ви е сред посочените в списъка, моля, свържете се с нас за конкретно ценово предложение.